1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS UPH] Mudah Belajar & Praktis Belajar Kosa Kata Bahasa Korea

[TOPBOOKS UPH] Mudah Belajar & Praktis Belajar Kosa Kata Bahasa Korea

Publisher: UPH
ISBN: 9789830110868

RM 9.80


  • Kosa kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
  • Kosa kata yang di susun mengikut tajuk yang senang di rujuk.
  • Sebutan rumi mudah, dapat menguasai sebutan dengan tepat.
  • Boleh muat turun pembelajaran sebutan baku melalui laman web / kod QR di dalam buku ini

Unit: 19

Page: 319

Size: 9 x 15 ( W x H cm )