1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS UPH] Kamus Dwibahasa (B. Melayu English / English B. Melayu)

[TOPBOOKS UPH] Kamus Dwibahasa (B. Melayu English / English B. Melayu)

Publisher: UPH
ISBN: 9789673286676

RM 11.00


  • Disusun dalam dua bahagian iaitu BM-BI dan BI-BM.
  • Kata-kata masukan adalah kata kata yang biasa digunakan dalam kehidupan harian.
  • Makna kata-kata masukan yang diberi ringkas, jelas dan tepat.
Muka Surat : 825
Saiz : 9 x 13 (W x H cm)