1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS UPH] Chang Yong Zi Gui Fan Bi Shun Zi Dian 常用字规范笔顺字典

[TOPBOOKS UPH] Chang Yong Zi Gui Fan Bi Shun Zi Dian 常用字规范笔顺字典

Publisher: UPH
ISBN: 9789830111117

RM 17.50


•  突出规范性。共收常用字3,207个,字形,注音,笔顺等方面都严格遵守有关规范和标准。
•  注重实用性。正文包括字头,注音,笔画数,部首,结构,全笔顺,例词,字形提示等。
•  根据中国语委最新《汉字部首表》将部首归类。
•  楷体字头印在米字格内。
•  适合师生及家长使用。

Pages : 415
Size : 12.5 x 18.5 (W x H cm)