1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOOKS Nusamas] Mathzier 2.0 Matematik Tahun 4 KSSR Dwibahasa

[TOPBOOOKS Nusamas] Mathzier 2.0 Matematik Tahun 4 KSSR Dwibahasa

Publisher: Nusamas
ISBN: 9789672708407

RM 9.90


Ciri-Ciri Istimewa Siri Mathzier 2.0 :

  • BUKU TEKS - Latihan Disusun Mengikut Topik Dalam Buku Teks KSSR Terkini
  • DSKP -  Soalan Disediakan Merangkumi Kandungan Kandungan Dalam DSKP KSSR              Semakan 2017
  • LATIHAN - Latihan Terdiri Daripada Pelbagai Bentuk Soalan Dan Kemahiran Untuk                      Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Dalam Menjawab Soalan
  • KBAT - Soalan Merangkumi Jenis Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Supaya                    Murid Dapat Membiasakan Diri Dengan Soalan-Soalan Bukan Rutin
  • JAWAPAN - Jawapan Lengkap Disediakan Untuk Semakan

Unit  :  11
Page  :  130
Size  :  19 X 26 (W X H CM)