1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS UPH] Kamus Peribahasa Daya (Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Cina) 马来谚语词典 (2022)

[TOPBOOKS UPH] Kamus Peribahasa Daya (Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Cina) 马来谚语词典 (2022)

Publisher: UPH
ISBN: 9789830112411

RM 46.00


  • Dimuatkan kira-kira 8 300 peribahasa Melayu.
  • Disusun mengikut urutan abjad.
  • Setiap peribahasa diberi takrif yang ringkas dan tepat dalam dua bahasa, yakni bahasa Melayu dan bahasa cina.
  • Disertakan ayat contoh yang sesuai dan jelas dalam bahasa Melayu diikuti dengan terjemahan dalam bahasa cina.
  • Perkataan susah dalam peribahasa diberi makna di bawah halaman yang berkenaan.
  • Diberikan rujukan peribahasa yang mempunyai maksud sama atau hampir sama makna dan maksud berlawanan ditandakan.
  • Dilampirkan 16 buah karangan contoh jenis peribahasa yang lengkap sebagai rujukan kepada pelajar.

Pages : 982
Size : 14 x 21 (W x H cm)