1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS UPH] Kamus Dwibahasa Praktikal Untuk Pelajar Bukan Penutur Asli 实用马华 . 华马词典 (2023)

[TOPBOOKS UPH] Kamus Dwibahasa Praktikal Untuk Pelajar Bukan Penutur Asli 实用马华 . 华马词典 (2023)

Publisher: UPH
ISBN: 9789830112701

RM 38.00


Keistimewaan kamus ini:
  • Dibahagi kepada 2 bahagian:
    • Bahasa Melayu - Hanyu Pinyin (Bacaan Mandarin) - Bahasa Cina
    • Hanyu Pinyin (Bacaan Mandarin) - Bahasa Cina - Bahasa Melayu
  • Mengandungi 24938 entri dengan padanan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Cina
  • Kata entri terdiri daripada kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan harian pembaca
  • Kata entri terdiri daripada kata dasar dan kata imbuhan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Cina
  • Bacaan Mandarin (Hanyu Pinyin) diberikan untuk memudahkan pelajar 
Page: 764
Size: 13 x 19 (W x H cm)