1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Tunas Pelangi] Siri Penilaian Progresif Bahasa Melayu Tahun 2 百分评审系列国文2年级 KSSR Semakan SJKC (2023)

[TOPBOOKS Tunas Pelangi] Siri Penilaian Progresif Bahasa Melayu Tahun 2 百分评审系列国文2年级 KSSR Semakan SJKC (2023)

Publisher: Tunas Pelangi
ISBN: 9789674897123

RM 6.30


  • Penilaian Mengikut Tema
  • Sebagai Latihan Untuk menilai prestasi Murid Berdasarkan Standard Pembelajaraan (SP) Yang Telah Ditetapkan
  • Mengandungi Penilain, Ujian Pertengahan Tahun Dan ujian Akhir Tahun
  • Jawapan Lengkap disedikan 

Unit : 24
Pages : 56
Size : 19 x 26 (W x H cm)