1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Galus Persediaan Ke Arah UASA Sains Tingkatan 2 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Sasbadi] Galus Persediaan Ke Arah UASA Sains Tingkatan 2 KSSM (2023)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837732179

RM 9.90


  • Soalan-soalan disusun mengikut topik
  • Soalan diolah ke arah peperiksaan
  • Setiap praktis dibina secara terancang dan berpandu
  • Nota ringkas untuk membantu murid menjawab soalan
  • Kata kunci untuk memudahkan muri mengenalpasti jawapan

Unit:13

Page:92

Size: 19 X 26 (W X H CM)