1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Galus KSSM Persediaan Ke Arah SPM Sains Tingkatan 4 (2023)

[TOPBOOKS Sasbadi] Galus KSSM Persediaan Ke Arah SPM Sains Tingkatan 4 (2023)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837732193

RM 9.90


  • Berdasarkan Buku Teks KSSM Terbaharu
  • Soalan-soalan disusun mengikut topik
  • Setiap praktis dibina secara terancang dan berpandu
  • Nota ringkas untuk membantu murid menjawab soalan 
  • Kata kunci unutk memudahkan murid mengenal pasti jawapan

Bab : 12
Page : 100
Size : 19 X 26 (W X H CM)