1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PEP] Praktis Topikal Aspirasi UASA Geografi Tingkatan 2 KSSM (2023)

[TOPBOOKS PEP] Praktis Topikal Aspirasi UASA Geografi Tingkatan 2 KSSM (2023)

Publisher: PEP
ISBN: 9786297560236

RM 6.90


  • Berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
  • Memenuhi format, standard dan keperluan kertas UASA terkini
  • Disusun mengikut topik-topik dalam buku teks
  • Menggabungjalinkan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan i-Think
  • Jawapan lengkap disediakan
Unit : 10
Page : 74
Size : 19 x 26 ( W x H cm)