1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537078

RM 19.95


  • Nota Interaktif yang isediakan dalam bentuk kod QR merupakan nota,rumus atau format akaun untuk membantu murid membuat ulang kaji dan semakan cepat.
  • Soalan Kertas 1 yang menyusun mengikut subtopik dapat membantu murid menguasai konsep penting dalam setiap modul
  • Contoh Soalan KBAT dan Penyelesaian memaparkan cara menjawab soalan KBAT dengan sistematik dan tepat
  • Soalan Kertas 2 menyediakan latihan mengikut tahap kesukaran supaya murid dapat menguasai kemahiran perakaunan yang berkenaan
  • Soalan Berformat SPM menyediakan soalan klon SPM
  • Kertas Model SPM  disediakan untuk membiasakan murid dengan format peperiksaan
  • Jawapan menyediakan langkah penyelesaian penuh dalam kod QR

Unit : 7
Page : 257
Size : 19 x 26 ( W x H cm)