1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789670007168

RM 19.95


  • Rumus dan Format Akaun memberikan formula dan format akaun penting untuk membantu murid membuat ulang kaji dan semakan cepat
  • Soalan Kertas 1 yang menyusun mengikut subtopik dapat membantu murid menguasai konsep penting dalam setiap modul
  • Contoh Soalan KBAT dan Penyelesaian memaparkan cara menjawab soalan KBAT dengan sistematik dan tepat
  • Soalan Kertas 2 menyediakan latihan mengikut tahap kesukaran supaya murid dapat menguasai kemahiran perakaunan yang berkenaan
  • Soalan Berformat SPM menyediakan soalan klon SPM
  • Pentaksiran Akhir Tahun disediakan untuk membiasakan murid dengan format peperiksaan
  • Jawapan menyediakan langkah penyelesaian penuh dalam kod QR

Unit : 9
Page : 270
Size : 19 x 26 ( W x H cm)