1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Matematik Tingkatan 4 5 Dwibahasa (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Pelangi Analysis SPM Matematik Tingkatan 4 5 Dwibahasa (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789670007069

RM 22.95


  • Fakta dan Rumus Matematik memberikan semakan cepat tentang rumus dan konsep penting yang telah dipelajari
  • Contoh Penyelesaian dan Strategi memaparkan cara serta panduan menjawab soalan dengan sistematik dan tepat
  • Masteri SPM terdiri daripada soalan-soalan yang setaraf dengan piawai SPM
  • Soalan KBAT membantu perkembangan kemahiran berfikir aras tinggi
  • Kertas Model SPM menguji kefahaman murid dalam peperiksaan sebenar
  • Langkah Penyelesaian Penuh bagi semua soalan disediakan dalam kod QR

Unit : 18
Page : 302
Size : 19 x 26 ( W x H cm)