1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Saya Suka PK Mari Kita Membina Keluarga Bersama-sama (2022)

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Saya Suka PK Mari Kita Membina Keluarga Bersama-sama (2022)

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789670025322

RM 8.90


Pemikiran Komputasional (PK) ialah salah satu cabang Sains Pengkomputeran. Mari majukan pemikiran komputasional melalui buku cerita dan aktiviti yang mengandungi cerita dan aktiviti yang mengandungi empat komponen:
  • Peleraian
  • Pengecaman Corak
  • Abstraksi
  • Algoritma

Size : 23 X 23 (W X H cm)
Page : 23