1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Ceria Prasekolah Matematik Awal Buku 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Ceria Prasekolah Matematik Awal Buku 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672898566

RM 4.90


  • Memantapkan Koordinasi Mata Tangan
  • Membantu Perkembangan Kognitif
  • Mengukuhkan penguasaan konsep asas Matematik
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai Kemahiran Abad Ke-21
  • Membudayakan kesedaran sivik dalam kehidupan harian kanak-kanak

Unit  :  9
Page  :  47
Size  :  21 X 30 (W X H CM)