1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Ceria Prasekolah English Book 2

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Lembaran Ceria Prasekolah English Book 2

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672898542

RM 4.90


  • Memantapkan Koordinasi Mata Tangan
  • Membantu Perkembangan Kognitif
  • Mengukuhkan penguasaan bahasa
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai Kemahiran Abad Ke-21
  • Membudayakan kesedaran sivik dalam kehidupan harian kanak-kanak

Unit  :  12
Page  :  48
Size  :  21 X 30 (W X H CM)