1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Sejarah Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Sejarah Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537498

RM 39.95


Focus SPM KSSM Tingkatan 4, 5 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid,

Revisi
 • i-Studi SPM
 • Kata Kunci
 • Nota Komprehensif
 • Peta Konsep
 • Glosari
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis SPM
 • Kertas Pentaksiran Tingkatan 4
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan 
Ciri-Ciri Ekstra
 • Aktiviti PAK-21
 • Cabaran KBAT
 • Info Sejarah
 • Aplikasi Harian
 • Resos Digital Kod QR
Unit  :  23
Page  :  386
Size  :  19 X 26 (W X H CM)