1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537597

RM 37.95


Focus SPM KSSM Tingkatan 4, 5 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid,

Revisi
  • Kata Kunci
  • Nota Komprehensif
  • Peta Konsep
Pengukuhan & Pentaksiran
  • Praktis Formatif
  • Praktis Sumatif
  • Kertas Model SPM
  • Jawapan Lengkap
Ciri-Ciri Ekstra
  • Cabaran KBAT
  • Info Perakaunan
  • Resos Digital Kod QR
Unit  :  18
Page  :  572
Size  :  19 X 26 (W X H CM)