1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Pendidikan Islam Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Pendidikan Islam Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537511

RM 29.95


Focus SPM KSSM Tingkatan 4, 5 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid,

Revisi
 • Infografik
 • Kata Kunci
 • Nota Komprehensif
 • Glosari
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis SPM
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan 
Ciri-Ciri Ekstra
 • Aktiviti PAK-21
 • Cabaran KBAT
 • Aplikasi Harian
 • Info Islam
 • Resos Digital Kod QR
Unit  :  50
Page  :  282
Size  :  19 X 26 (W X H CM)