1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Ekonomi Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pelangi] Focus SPM Ekonomi Tingkatan 4 5 KSSM (2023)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9786297537573

RM 32.95


Focus SPM KSSM Tingkatan 4, 5 - Siri teks rujukan yang lengkap dan padat dengan ciri-ciri istimewa untuk meningkatkan pembelajaran murid secara menyeluruh. Siri ini merangkumi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu serta mengintegrasikan keperluan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Pastinya satu sumber yang hebat bagi setiap murid,

Revisi
 • Infografik
 • Kata Kunci
 • Nota Komprehensif
 • Peta Konsep
 • Glosari
Pengukuhan & Pentaksiran
 • Praktis Formatif
 • Praktis Sumatif
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan 
Ciri-Ciri Ekstra
 • Aktiviti PAK-21
 • Cabaran KBAT
 • Sudut Kuantitatif
 • Aplikasi Harian
 • Info Ekonomi
 • Resos Digital Kod QR
Unit  :  14
Page  :  380
Size  :  19 X 26 (W X H CM)