1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pan Asia] Spotlight A+1 SPM KimiaTingkatan 4 5 KSSM (2023)

[TOPBOOKS Pan Asia] Spotlight A+1 SPM KimiaTingkatan 4 5 KSSM (2023)

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674667238

RM 39.90


Siri ini mengintegrasikan nota padat dengan grafik berinformasi yang ditulis untuk memenuhi kehendak DSKP terkini. Pelbagai pendekatan berinformasi disediakan bagi meningkatkan kefahaman murid.

Kandungan Efektif :

 • Nota padat dan komprehensif
 • Rajah yang jelas, berlabel dan berwarna
 • Aktiviti dan eksperimen lengkap
 • Pengukuhan dan Pengujian Kemahiran Proses Sains (KPS)
 • Peta Konsep
 • Kata Kunci
 • Galeri Info
 • Contoh dengan penyelesaian lengkap
 • Portal Spotlight
 • Tips Bestari
 • Klon SPM
 • Soalan KBAT Mirip SPM dengan Komen Pemeriksa
 • Zon Formatif
 • Zon Sumatif
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan lengkap
 • Jadual Analisis SPM

Unit  :  15
Page  :  578
Size  :  19 X 26 (W X H CM)