1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Ilmu Bakti] Revisi Cepat SPM Sains Tingkatan 4 5 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Ilmu Bakti] Revisi Cepat SPM Sains Tingkatan 4 5 KSSM (2022)

Publisher: Ilmu Bakti
ISBN: 9789670000312

RM 19.90


  • Nota Grafik berwarna 
  • Nota yang ringkas, tepat dan padat 
  • Info Dinamik dan kod QR memuatkan maklumat tambahan 
  • Semak Cepat yang menguji pemahaman dan pengetahuan 
  • Peta Pemikiran i-THINK untuk revisi pantas dan mempertingkat tahap pemahaman murid 
  • Aktiviti dan Eksperimen yang memperkukuhan pengetahuan tentang konsep dan teori sains
  • Praktis Sumatf berorientasikan soalan-soalan SPM 
  • Soalan berasakan Kemahiran Berfikir Aras Tingi (KBAT) merangsang pemikiran kritis dan kreatif
  • Kertas Model SPM yang memenuhi format pepriksaan SPM terkini
  • Jawapan untuk rujukan dan semakan 

Unit : 21
Page : 346
Size : 15 X 22 (W X H CM)