1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Daya Kids] Funtastic Learn Discover Bahasa Melayu Buku Aktiviti 2 KSPK

[TOPBOOKS Daya Kids] Funtastic Learn Discover Bahasa Melayu Buku Aktiviti 2 KSPK

Publisher: Daya (UPH)
ISBN: 9789672332442

RM 4.90


 Siri Prasekolah Funtastic Learn & Discover yang dirancang khusus untuk murid-murid prasekolah menyediakan permulaan yang kukuh dalam pembelajaran. Bagi setiap aras dalam siri ini tersedia buku teks dan buku aktiviti. Siri buku ini diterbitkan berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Semakan 2017 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Siri buku ini menggunakan tema-tema yang sama merentasi Bahasa Cina, Bahasa Melayu, English, Matematik, dan Sains yang bersesuaian dengan minat dan tahap pengetahuan murid agar guru dapat menggabungjalinkan dua atau lebih kemahiran dan pengetahuan yang perlu dikuasai murid dalam satu-satu masa.

Banyak aktiviti yang menyeronokkan diintegrasikan dalam siri buku ini merangsang minat murid-murid dalam pembelajaran. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) diterapkan untuk menggalakkan murid-murid berfikir secara kreatif dan kritis.

Dalam usaha untuk menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan dan menyeronokkan, siri ini dilengkapi aplikasi mudah alih percuma. Audio, imej 3D, animasi, dan permainan dalam aplikasi mudah alih ini akan meningkatkan kefahaman murid-murid dan meningkatkan kualiti pembelajaran.

Unit : 6
Page : 30
Size : 19 x 26 (W x H cm)