1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Apple Comic] Plants vs Zombies 2 Komik Sains Adakah Badminton Jenis Sukan Bola Yang Terpantas (2022)

[TOPBOOKS Apple Comic] Plants vs Zombies 2 Komik Sains Adakah Badminton Jenis Sukan Bola Yang Terpantas (2022)

Publisher: UPH
ISBN: 9789670659954

RM 13.50


 Sukan dansenaman bukan sahaja meningkatkan kesihatan badan dari segi jasmani dan rohani, malah ia memperkaya kebudayaan masyarakat serta memupuk semangat perpaduan antara kaum lalu membentuk keharmonian negara. Penglibatan diri dalam aktiviti sukan merupakan sikap berani menerima cabaran untuk memajukan diri. Adakah anda bersukan hari ini ?

Buku ini menceritakan sebanyak 55 jenis pengetahuan tentang sukan dan senaman melalui penyampaian yang menyeronokkan. Pembaca cilik akan mengetahui daya tarikan sukan dan bersikap aktif untuk meneroka dunia sains yang serba luas dan menarik dengan badan yang cergas dan otak yang cerdas 

Page: 155
Size: 15 x 21 ( W x H cm)