1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Apple Comic] Plants vs Zombies 2 Komik Sains Apakah Kebun Mudah Alih ? (2022)

[TOPBOOKS Apple Comic] Plants vs Zombies 2 Komik Sains Apakah Kebun Mudah Alih ? (2022)

Publisher: UPH
ISBN: 9789672172338

RM 13.50


Pepatah Cina mengatakan bahawa masyarakat amat memntingkan bab makan. Sektor pertaninan merupakan bidang pengeluaran terutama yang mengeluarkan makanan ruji. Seiring dengan perkembangan pengeluaran dan masyarakat, manusia mula mengetahui bahawa kaedah pengeluaran pertanian tradisional dan moden bolah membawa kemusunahan ekosistem lalu, tercetusnya idea untuk mengembangkan ekopertanian.

Buku komi ini menceritakan sebanyak 33 perkara tentang Pertanian dan ekologi melalui penyampaian yang menyeronokan. Pembaca cilik diberi pendedahan awal mengenai konsep asas pengeluaran pertanian dan ekopertanian, lalui mencetuskan minat untuk meneroka dunia sains yang serba luas dan menarik.

 Page: 159

Size: 15 x 21 ( W x H cm)