1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Telaga Biru] Skor Mumtaz PT3 Talkhish Usul Al-Din Tingkatan 1

[TOPBOOKS Telaga Biru] Skor Mumtaz PT3 Talkhish Usul Al-Din Tingkatan 1

Publisher: Telaga Biru (Mehraj)
ISBN: 9789673884032

RM 7.90


Telaga Biru-SIRI NOTA EXPRESS disusun untuk membantu murid-murid agar lebih menguasai mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini (KBD). Hal ini disebabkan sukatan pelajaran KBD yang banyak dan padat. Justeru, diharapkan penerbitan buku ini memudahkan murid-murid membuat ulang kaji dengan lebih pantas dan berkesan.

SIRI SKOR MUMTAZ dikhususkan untuk Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz (KBD/KBT) merangkumi mata pelajaran Usul al-Din, al-Syariah, Manahij al-Ulum al-Islamiah, Hifz al-Quran dan Maharat al-quran.

Telaga biru kini telah mengorak langkah setapak lagi dengan menubuhkan Unit Telaga Biru Education. Unit ini ditugaskan untuk menerbitkan pelbagai buku rujukan dan latihan yang berteraskan pendidikan pada peringkat prasekolah, UPKK, sekolah rendah (UPSR), sekolah menengah (PT3, SPM & STPM) dan pengajian tinggi yang menarik dan berkualiti.

 

Unit: 3
Page: 65
Size: 26 x 19 ( H x W cm)