1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Bintang Kecil Bahasa Melayu Pra-Tahun 1 (2022)

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Bintang Kecil Bahasa Melayu Pra-Tahun 1 (2022)

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672898665

RM 7.60


  • Menulis huruf kecil dan huruf besar
  • Mempelajari kosa kata pelbagai tema
  • Mengenal dan menulis perkataan
  • Membina ayat
  • Memahami petikan
  • Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
  • Menguasai kemahiran abad ke-21

Unit: 23
Page: 136
Size: 19 x 26 (W x H cm)