1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Kamus Bergambar ABC (Malay & English)

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Kamus Bergambar ABC (Malay & English)

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672375951

RM 8.90


  • Kamus bergambar abc merupakan sebuah bahan rujukan yang ideal untuk kanak-kanak. Kamus ini mengandungi perkataan berserta gambar mengikut urutan abjad a hingga z. Justeru kanak-kanak bukan sahaja dapat mengenal huruf, malah boleh memperluaskan kosa kata.

Page  :  32
Size  :  21 X 30 (W X H CM)