1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pascal Glocal] Kamus Bergambar Multibahasa (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Tulisan Jawi, Bahasa Cina)

[TOPBOOKS Pascal Glocal] Kamus Bergambar Multibahasa (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Tulisan Jawi, Bahasa Cina)

Publisher: Dictionary (Mehraj)
ISBN: 9789670753560

RM 14.90


Pascal Glocal

  • Aktiviti uji minda disediakan bagi setiap topik
  • Dipersembahkan dalam bentuk ilustrasi yang menarik berdasarkan topik yang tersusun
  • Latihan kosa kata dan bina ayat disediakan bagi latihan tambahan murid
  • Panduan Bina Ayat mengikut tema disertakan sebagai rujukan murid
  • Dilengkapi istilah Bahasa Cina dan Han Yu Pin Yin khas untuk pembelajaran murid SK
  • BONUS Lembaran kerja disertakan latihan tambahan kepada murid 
  • BONUS Peta Pemikiran i-THINK disertakan untuk menyenaraikan topik yang dipelajari

Unit:24
Page:152
Size:26 x 17 ( H x W cm)