1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [Pan Asia] Lots & Hots KSSM Matematik Tingkatan 2

[Pan Asia] Lots & Hots KSSM Matematik Tingkatan 2

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674663490

RM 8.30


Buku ini diterbitkan selaras dengan keperluan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) terkini. Isi kandungannya merangkumi pelbagai soalan kemahiran berfikir, iaitu LOTS (Lower Order Thinking Skills) dan HOTS (Higher Order Thinking Skills).

  • Dwibahasa
  • Soalan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid
  • Soalan memupuk murid berfikiran secara komputasional
  • Soalan berjenis penyelesaian masalah

Unit : 13
Page : 134
Size : 19 x 26  (H x W cm)