1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pan Asia] Lots & Hots Matematik Tingkatan 1 KSSM

[TOPBOOKS Pan Asia] Lots & Hots Matematik Tingkatan 1 KSSM

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674663483

RM 8.30


Buku ini diterbitkan selaras dengan keperluan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran(DSKP) terkini. Isi kandungannya merangkumi pelbagai soalan kemahiran berfikir, iaitu LOTS (Lower Order Thinking Skills) dan HOTS (Higher Order Thinking Skills).

  • Dwibahasa
  • Soalan meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid
  • Soalan memupuk murid berfikiran secara komputasional
  • Soalan berjenis penyelesaian masalah

Unit : 13
Page : 142
Size : 19 x 26 (H x W cm)