1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Score In STPM Geografi (Penggal 2)

Score In STPM Geografi (Penggal 2)

Publisher: Oxford Fajar
ISBN: 9789834720902

RM 11.00


  • Berdasarkan silibus STPM terkini
  • Mengikut skim pentaksiran STPM terkini
  • 9 set kertas model peperiksaan STPM
  • Berserta soalan STPM sebenar terpilih 2014-2016
  • Jawapan cadangan disediakan 
Muka surat: 106
Saiz: 20x27 (WxH cm)