1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Golden Books] Kamus Lengkap Emas Bahasa Melayu

[TOPBOOKS Golden Books] Kamus Lengkap Emas Bahasa Melayu

Publisher: Dictionary (Mehraj)
ISBN: 9789837205147

RM 17.50


Kamus ini mengandungi pelbagai perkataan-perkataan dan istilah-istilah baru yang dikemaskinikan khususnya untuk membantu para pelajar di dalam pembelajaran mereka dan juga untuk kegunaan pembaca secara umum.

kamusi ini memainkan peranan dalam memberikan maklumat bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh Bahasa Melayu sejak kebelakangan ini. Kamus ini juga dibiarkan penekanan dari segi : 

- susunan abjad yang teratur
- lengkap dengan huraian
- makna yang jelas dan padat 
- menggunakan bahasa yang mudah difahami 

Kamus ini adalah diharapkan akan terus menjadi sumber rujukan di samping memperkayakan perbendaharaan kata anda di masa hadapan. 

Muka surat : 577
Saiz : 19 x 13 ( H x W cm )