1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image [DBP] Tatabahasa Dewan Golongan Kata Buku Teks Buku 2 KSSR Sekolah Kebangsaan

[DBP] Tatabahasa Dewan Golongan Kata Buku Teks Buku 2 KSSR Sekolah Kebangsaan

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789834613730

RM 13.50 RM 15.00


DBP

Buku Tatabahasa Dewan dan Pustaka Edisi Sekolah Rendah Buku 1: Bentuk Kata membincangkan aspek perkataan atau morfologi dengan tumpuan khusus kepada bentuk kata dalam bahasa Melayu. Terdapat lapan pelajaran dalam buku ini. Bagi setiap pelajaran,diberikan:

  • Definisi 
  • Huraian
  • Contoh perkataan atau frasa 
  • Contoh ayat menggunakan empat pola ayat dasar bahasa Melayu
  • Soalan pemahaman dan jawapan

Unit:12
Page:167
Size:26 x 19 ( H x W cm)