1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP Teks] Tatabahasa Dewan Golongan Kata Buku 2 KSSR SK

[TOPBOOKS DBP Teks] Tatabahasa Dewan Golongan Kata Buku 2 KSSR SK

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789834613730

RM 15.00


Buku Tatabahasa Dewan dan Pustaka Edisi Sekolah Rendah Buku 2: Golongan Kata membincangkan aspek perkataan atau morfologi dengan menumpukan kepada aspek golongan kata dalam bahasa Melayu. Terdapat 11 pelajaran dalam buku ini. Bagi setiap pelajaran,diberikan:

  • Definisi 
  • Huraian
  • Contoh perkataan atau frasa 
  • Contoh ayat menggunakan empat pola ayat dasar bahasa Melayu
  • Soalan pemahaman dan jawapan

Unit:19
Page:179
Size:26 x 19 ( H x W cm)