1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP] Tatabahasa Dewan Binaan Ayat Buku 3 KSSR SK

[TOPBOOKS DBP] Tatabahasa Dewan Binaan Ayat Buku 3 KSSR SK

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789834613747

RM 12.00


DBP

Buku ini, Tatabahasa Dewan  Edisi Sekolah Rendah Buku 3: Binaan Ayat menumpukan perhatian kepada aspek ayat atau sintaksis. Terdapat tujuh pelajaran yang membincangkan pelbagai aspek binaan ayat dalam bahasa Melayu. Bagi setiap pelajaran,diberikan:

  • Definisi 
  • Huraian
  • Contoh perkataan atau frasa 
  • Contoh ayat menggunakan empat pola ayat dasar bahasa Melayu
  • Soalan pemahaman dan jawapan

Unit:8
Page:106
Size:26 x 19 ( H x W cm)