1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP] Peribahasa Sekolah Menengah

[TOPBOOKS DBP] Peribahasa Sekolah Menengah

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789836271303

RM 16.00


Peribahasa Sekolah Menengah ini disusun bagi memudahkan pelajar mempelajari peribahasa Melayu dan sebagai bahan sokongan pembelajaran Bahasa Melayu.Entri Peribahasa yang termuat dalam buku ini merupakan peribahasa yang telah disenaraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran KBSR dan disesuaikan untuk pelajar sekolah menengah.Peribahasa ini telah dilengkapkan dengan maknanya yang ringkas dan tepat serta ayat yang mencerminkan makna peribahasa tersebut.Selain itu,nilai-nilai murni dan ilmu juga diambil kira dalam mengemukakan ayat-ayat contoh.

Page:385
Size: 21 x 14 cm (H x W cm)