1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS DBP] Kamus Dewan Edisi Keempat Harga Ekonomi (2021)

[TOPBOOKS DBP] Kamus Dewan Edisi Keempat Harga Ekonomi (2021)

Publisher: DBP (Mehraj)
ISBN: 9789834905507

RM 29.90


Edisi terkini Kamus Dewan memaparkan:

  • Sekitar 82900 kata masukan (34578 entri, 21180 subentri dan 24142 frasa entri)
  • 5843 kata masukan baru yang berupa: kata umum; kata umum pelbagai bidang ilmu; kata serapan Arab; kata slanga; dan 375 kata yang mengalami peluasan makna
  • Pengemaskinian ejaan
  • Pembaikan takrif, bersesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang dialami oleh Bahasa Melayu

Page: 1817

Size: 14 x 21 cm (H x W cm)