1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pan Asia] Siri Penulisan Kreatif Bahasa Melayu Tahun 6A SJKC 步步练 国文书写 6A (2023)

[TOPBOOKS Pan Asia] Siri Penulisan Kreatif Bahasa Melayu Tahun 6A SJKC 步步练 国文书写 6A (2023)

Publisher: Pan Asia
ISBN: 9789674667566

RM 5.30


Siri Penulisan Kreatif Bahasa Melayu ditulis untuk membimbing murid-murid menguasai kemahiran membina ayat dan menulis karangan. Murid-murid dapat mempelajari kemahiran melalui latihan yang disusun secara berperingkat, iaitu daripada tahap mudah kepada sukar. Selain itu, latihan beraneka juga dapat menarik minat murid-murid untuk belajar.

  • Bina Ayat
    • Latihan mengikut tema
    • Latihan dengan bimbingan terperinci
    • Kosa kata dalam dwibahasa
    • Perkataan/frasa yang berkaitan dengan pelbagai aktiviti disediakan
  • Karangan
    • Latihan yang merangkumi pelbagai jenis karangan
    • Rangka karangan disediakan

Unit : 14
Page : 54
Size : 19 x 26 ( W x H cm )