1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Al-Hidayah] Kamus Jauhari Melayu-Arab / Arab-Melayu

[TOPBOOKS Al-Hidayah] Kamus Jauhari Melayu-Arab / Arab-Melayu

Publisher: Misc (Mehraj)
ISBN: 9789830990088

RM 20.00


AlHidayah Kamus Jauhari
~ Satusatunya buku perkamusan yang melengkapkan lagi bahan rujukan yang lazim digunakan oleh para pelajar, guru dan pensyarah di pengajian tinggi.
~ Selain daripada penggunaan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu Bahasa Arab dan Bahasa Arab Bahasa Melayu, terdapat juga di dalam kamus ini kata penerbitan yang digunakan di dalam perbualan harian meskipun penyusunannya ringkas tetapi padat dan lengkap serta mudah di dalam pencarian istilah dan makna.
~ Kepada para pelajar kamus ini dapat membantu anda menguasai Bahasa Arab.
~ Sesuai digunakan oleh para pelajar, guru dan pensyarah di pengajian tinggi dan juga untuk kegunaan umum.

Unit:23
Page:141
Size:21 x 15 (H x W cm)