1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Pertama Buku 2 Ini Apa?

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Pertama Buku 2 Ini Apa?

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789830040905

RM 6.90


  • Siri Mudah Baca ini terdri daripada 3 set buku merupakan siri bacaan asas yang dirancang khusus untuk membantu kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas mengukuhkan kemahiran membaca.Buku-buku di dalam siri ini disusun secara berperingkat mengikut tahap perkembangan bahasa kanak-kanak.Perkataan di dalam Siri Mudah Baca terdiri daripada kumpulan kata dasar yang kerap digunakan dalam pertuturan kanak-kanak.Setiap perkataan diperkenalkan secara berperingkat dan diulang pada peringkat seterusnya.Melalui Siri Mudah Baca-Set Pertama ini,kanak-kanak lebih bermotivasi untuk terus membaca.

Page : 32

Size : 17 x 17 (W X H CM)