1

Your cart is empty.

FREE SHIPPING on Orders Above RM100*

Product Image Buku Sumber KSSR Bahasa Melayu Tahun 4A 国文词汇学习手册四年级A SJKC

Buku Sumber KSSR Bahasa Melayu Tahun 4A 国文词汇学习手册四年级A SJKC

Publisher: Tunas Pelangi
ISBN: 9789674135935

RM 4.60


Buku Sumber Bahasa Melayu diterbitkan khas untuk membantu murid-murid memahami perbendaharaan kata yang terdapat di dalam Buku Teks KSSR Bahasa Malaysia SJK. Terjemahan definisi perkataan dalam bahasa Cina memudahkan murid memahami erti perkataan. Disertakan juga sinonim dan antonim. Latihan di akhir setiap unit berperanan untuk menguji tahap penguasaaan murid dalam sesuatu perkataan. Indeks yang lengkap dan disusun secara sistematik memudahkan murid mencari sesuatu entri.

“国文词汇学习手册”是专为协助学生理解华小KSSR国文课本里的词汇而出版。书中的词汇附中文释义,能够让学生更了解其词汇的含义。本书也提供与词汇相关的同义词和反义词。每个单元后的练习则能够测试学生对所学词汇的掌握能力。书本的后页附有完整且按字母排列的索引,方便学生查找词汇。

Chapter : 6
Pages : 56
Size : 19 x 26 ( W x Hcm )