1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Sejarah Tingkatan 3 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Sejarah Tingkatan 3 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837729391

RM 16.90


  • Nota mencukupi topik-topik buku teks dan info ekstra daripada sumber berautoriti
  • Praktis yang memenuhi keperluan PBD formatif dan sumatif
  • Konsep pembelajaraan Kontekstual dan terkini melalui KBAT dan i-THINK
  • Reka bentuk baharu, segar, dan berwarna-warni
  • Penerapan grafik yang berkesan dan kata kunci yang bercetak tebal

Unit  :  8
Page  :  146
Size  :  19 X 27 (W X H CM)