1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Sains Tingkatan 3 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Sains Tingkatan 3 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837729339

RM 18.90


  • Nota Mencukupi Topik-Topik Buku Teks Dan iinfo ekstra daripada sumber berautoriti
  • Praktis yang memenuhi keperluan PBD formatif dan sumatif
  • Konsep pembelajaran kontekstual dan terkini melalui KBAT dan i-THINK
  • Reka bentuk baharu, segar, dan berwarna-warni
  • penerapan grafik yang berkesan dan kata kunci yang bercetak tebal

Unit  :  10
Page  :  170
Size  :  19 X 27 (W X H CM)