1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 3 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 3 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837729278

RM 16.90


  • Nota Mencakupi Topik-Topik Buku Teks Dan Info Ekstra Daripada Sumber Berautoriti
  • Praktis Yang Memenuhi KeperluanPBD Formatif Dan sumatif
  • Konsep Pembelajaran Kontekstual Dan Terkini Melalui BAT Dan I-Think
  • Reka Bentuk Baharu, Segar, Dan Berwarna-Warni
  • Penerapan Grafik Yang Berkesan dan Kata Kunci Yang Bercetak Tebal

Unit   : 9
Page  : 146
Size   : 19 X 27 (W X H CM)