1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 2 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 2 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837729261

RM 18.90


  • Nota mencakupi topik-topik buku teks dan info ekstra daripada sumber berautoriti
  • Praktis yang memenuhi keperluan PBD formatif dan sumatif 
  • Konsep Pembelajaran kontekstual dan terkini melalui KBAT dan I-THINK
  • Reka bentuk baharu,segar,dan berwarna -warni
  • Penerapan grafik yang berkesan dan kata kunci yang bercetak tebal

Unit  :  13
Page  :  170
Size  :  19 X 27 (W X H CM)