1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 1 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Sasbadi] Masterclass Matematik Tingkatan 1 KSSM (2022)

Publisher: Sasbadi
ISBN: 9789837729254

RM 19.90


  • Nota Mencakupi Topik-Topik Buku Teks Dan Info Ekstra Daripada Sumber Berautoriti
  • Praktis Yang Memenuhi Keperluan PBD Formatif Dan Sumatif 
  • Konsep Pembelajaran Kontekstual Dan Terkini Melalui KBAT Dan i-THINK
  • Reka Bentuk Baharu, Segar Dan Berwarna-Warni
  • Penerapan Grafik Yang Berkesan Dan Kata Kunci Yang Bercetak Tebal

Unit  :  13
Page  :  198
Size  :  19 X 27 (W X H CM)