1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS PEP] Penilaian Topikal Input A Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM (2022)

[TOPBOOKS PEP] Penilaian Topikal Input A Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM (2022)

Publisher: PEP
ISBN: 9789672890959

RM 5.90


  • Berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
  • Memenuhi format, standard dan keperluan kertas penilaian PT3 terkini
  • Disusun mengikut topik-topik dalam buku teks
  • Menggabungjalinkan elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan i-Think
  • Jawapan lengkap disediakan
Unit : 30
Page : 78
Size : 19 x 26 ( W x H cm)