1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi] Pentaksiran Sumatif PBD Pendidikan Islam Tingkatan 3 KSSM (2022)

[TOPBOOKS Pelangi] Pentaksiran Sumatif PBD Pendidikan Islam Tingkatan 3 KSSM (2022)

Publisher: Pelangi Pub
ISBN: 9789670066875

RM 7.35


Pentaksiran Sumatif PBD merupakan model pentaksiran sumatif yang disediakan khas untuk membantu murid melatih diri bagi menghadapi Ujian Akhir Sesi Akademik.

Mulai sesi akademik 2022/2023, penilaian pencapaian murid dalam Ujian Akhir Sesi Akademik akan dilaporkan mengikut Pemerkasaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Dapatkan buku ini sekarang untuk menempa kecemerlangan dalam Ujian Akhir Sesi Akademik!

  • 5 Set Ujian Akhir Sesi Akademik
  • Set Dapat Dileraikan
  • Jawapan Lengkap

Sets : 5
Size : 19 x 26 ( W x H ) cm