1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Ketiga Buku 8 Hari Penyampaian Sijil (2022)

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Ketiga Buku 8 Hari Penyampaian Sijil (2022)

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672720188

RM 6.90


  • Siri Mudah ini yang terdiri daripada 5 set buku merupakan siri bacaan asas yang dirancang khusus untuk membantu kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas mengukuhkan kemahiran membaca.Buku-buku di dalam siri ini disusun secara berperingkat mengikut tahap perkembangan bahasa kanak-kanak.Perkataan di dalam Siri Mudah Baca terdiri daripada kumpulan kata dasar yang kerap digunakan dalam pertuturan kanak-kanak.Setiap perkataan diperkenalkan secara berperingkat dan diulang pada peringkat seterusnya.Melalui Siri Mudah Baca-Set Ketiga ini,kanak-kanak lebih bermotivasi untuk terus membaca

Page : 32

Size: 17 x 17 ( W X H CM)