1

Your cart is empty.

SHIPPING all area*

Product Image [TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Ketiga Buku 1 Di Ladang Datuk (2022)

[TOPBOOKS Pelangi Kids] Siri Mudah Baca Set Ketiga Buku 1 Di Ladang Datuk (2022)

Publisher: Pelangi Children
ISBN: 9789672720119

RM 6.90


  • Siri Mudah Baca ini yang terdiri daripada 5 set buku merupakan siri bacaan asas yang dirancang khusus untuk membantu kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas mengukuhkan kemahiran membaca.
  • Buku-buku di dalam siri ini disusun secara berperingkat mengikut tahap perkembangan bahasa kanak-kanak.
  • Perkataan di dalam Siri Mudah Baca terdiri daripada kumpulan kata dasar yang kerap digunakan dalam pertuturan kanak-kanak.
  • Setiap perkataan diperkenalkan secara berperingkat  dan diulang pada peringkat seterusnya.
  • Melalui Siri Mudah Baca-Set Ketiga ini,kanak-kanak lebih bermotivasi untuk terus membaca

 

Page : 32
Size : 17 x 17 (W x H cm)